Ing. Roman Schindler, Ředitel Kanceláře generálního ředitele

Hlavní garant reorganizací Lesů ČR

Smyšlený vysokoškolský titul

Vedoucí odboru kanceláře hejtmana Michala Haška

Tajuplný poradce starosty Znojma

Ředitel lesů Ing. Josef Vojáček si najal Ing. Romana Schindlera jako ředitele své kanceláře

Pracoval v záložně Creditas pro miliardáře Pavla Hubáčka, blízkého přítele Jaroslava Faltýnka


Ing. Tomáš Vrba, Ředitel Krajského ředitelství Ostrava

S účinností od 1.1.2021 jmenován ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava (má vzniknout sloučením Krajských ředitelství Ostrava a Šumperk).

Pověřen k řízení potřebných činností souvisejících s organizačními změnami, a to včetně vedení jednání o organizačním a personálním nastavení příslušného oblastního ředitelství.

Podivná dceřiná společnost a trestní oznámení

Ředitel městských lesů Prostějov ve spojení s Jaroslavem Faltýnkem

Sponzor ODS za časů Ivana Langra


Ing. Miloš Juha, Ph.D., Ředitel lesního závodu Boubín

Pravá ruka Jiřího Zimoly a šéf odboru investic jihočeského kraje