Změny organizační struktury k 1. 1. 2020 Strategie Lesů ČR – bod 6.3

  • Nové vedení Lesů ČR zpracovalo strategii rozvoje podniku na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024 a k 1. 1. 2020 realizovalo zásadní reorganizaci.

  • Zrušilo 1 krajského ředitelství, 8 lesních správ a byly rozšířeny přímo řízené lesní závody.
  • Dále došlo ke změnám v organizačním začlenění některých lesních správ pod místně příslušná krajská ředitelství.
  • Tato reorganizace měla reagovat na současnou situaci v lesnictví a nastavit optimální strukturu podniku až do roku 2024.

Změny organizační struktury k 1. 1. 2021 – pokyn, komentář

  • To samé vedení rozhodlo o další reorganizaci k 1. 1. 2021?!
  • Zrušení všech současných 11 krajských ředitelství a vznik 7 nový oblastních ředitelství.
  • Zrušení všech správ toků.
  • Zrušení 3 lesních správ (pouze na krajském ředitelství Šumperk).

Není již reorganizací příliš a neprobíhají v rychlém sledu?

  • Hnutí Duha organizačním změnám nerozumí. odkaz
  • LDF MZLU Brno má zásadní výhrady. odkaz
  • Místní samosprávy s reorganizací nesouhlasí. odkaz
  • Média plány Lesů ČR kritizují. odkazy