(Ne)komunikace s řadovými zaměstnanci

  • Vedení Lesů ČR na Twitteru uvádí:

„… Anonymní zdroje nekomentujeme. Platí ale, že jsme i nadále připraveni diskutovat s každým, kdo se podepíše.“

  • Dle našich informací zaměstnanci rušené lesní správy stále čekají na odpovědi na své dotazy týkající se důvodů a podrobností organizačních změn Lesů ČR, které byly písemně zaslány nadřízeným již 16.9.2020 (Ing. Ján Dvořák – lesní správce LS Loučná nad Desnou, následně pak Ing. Pavel Indra – ředitel KŘ Šumperk a Ing. Tomáš Vrba – budoucí oblastní ředitel OŘ severní Morava). Doposud s nimi nikdo nekomunikoval, nediskutoval ani neposkytl jakékoliv bližší informace k již probíhající reorganizaci. I přes skutečnost, že tento dopis podepsali všichni zaměstnanci lesní správy (přesně dle požadavku vedení Lesů ČR uvedeném na Twitteru).

Dopis dostupný zde.

Aktualizace 9.11.2020

  • Dne 3.11.2020 odpověděl Ing. Ján Dvořák – lesní správce LS Loučná nad Desnou, na výše uvedený dopis zaměstnanců. Z odpovědi vyplývá, že Ing. Dvořák žádné informace k organizačním změnám nemá, nikdo s ním nekomunikuje a vzhledem k tomu, že obdržel výpověď pro nadbytečnost k 31.12.2020 nepředpokládá, že o plánovaných změnách od 1.1.2021 bude více informován.

Odpověď na dopis zde.


(Ne)komunikace s vedoucími pracovníky

  • Reorganizace Lesů ČR byla oznámena Příkazem 10/2020 dne 7.8.2020. K dispozici máme emailovou komunikaci lesního správce, který postrádal korektní a konktrétní informace od svého přímého nadřízeného. Dne 20.8.2020 požádal lesní správce o osobní schůzku člena nejužšího vedení Lesů ČR k tomuto tématu. Oslovený ředitel odpověděl 25.8.2020 a osobní setkání odmítl s odůvodněním, že jednáním o celkové podobě nově vznikajícího oblastního ředitelství je pověřen Ing. Tomáš Vrba. Jmenování budoucích oblastních ředitelů a jejich pověření k jednání však bylo oficiálně zveřejněno až 27.8.2020.

Emailová komunikace zde.


(Ne)komunikace se starosty

  • Starostové mají to „štěstí“, že je vedení Lesů ČR z politických a marketingových důvodů neodbývá pouze mlčením jako zaměstnance, ale zasílá jim v podstatě totožné dopisy – posuďte sami: Svazek obcí údolí Desné, a nyní Svazek obcí regionu Ruda.
  • Částí dopisů jsme se zabývali již minule – viz: (Ne)omezení hospodaření žalobami Lichtensteinů u Lesů ČR (dole). Další společné části dopisů obsahují pouze obecné fráze, prohlášení a zbožná přání pisatele, které k danému tématu nepřináší žádné konkrétní argumenty.
  • Navíc přibyla více méně pouze pasáž:

„Dovoluji si Vás ujistit, že záležitostem týkajícím se organizačních změn realizovaných k 1.1.2021 věnujeme maximální pozornost. V dané věci průběžně komunikujeme s dotčenými organizačními jednotkami Lesů ČR, se zástupci místně příslušných územních samosprávných celků …“

  • Ve světle prvních dvou odstavců tohoto článku se jeví zvýrazněná pasáž jako velmi nepovedený vtip. Výše popisujeme zoufalou snahu zaměstnanců o komunikaci, která však zůstává bez jakékoliv odpovědi. Je na pováženou, jestli takto probíhá agenda, které se věnuje maximální pozornost. Jak asi vypadají a hlavně jak dopadnou agendy, kterým se již maximální pozornost nevěnuje? Je možné, že generální ředitel vůbec netuší, jak reorganizace skutečně probíhá, nebo je to opravdu myšleno vážně a jedná se o výsměch zaměstnancům Lesů ČR?