Reorganizace (ne)zastaví kůrovce

Současné vedení Lesů ČR nastoupilo v závěru roku 2018.

Takto vypadalo první vyhlášení tzv. kalamitních oblastí k 3.4.2019 (opatření obecné povahy MZe):

 

Do září 2019 (cca ¾ roku) zpracovávalo vedení Lesů ČR strategii rozvoje od 1.9.2019 do 31.12.2024.

K 1.1.2020 realizovalo reorganizaci dle této strategie (především rozšířením přímo řízených lesních závodů s vizí zlepšení zvládání kůrovcové kalamity).

Takto vypadal stav kalamitních oblastí k 27.7.2020 (opatření obecné povahy MZe), tj. po necelém jeden a půl roce:

Reorganizace zjevně kůrovcovou kalamitu nezastavila, ani nezpomalila – současný stav Lesy ČR sami hodnotí takto – Tisková zpráva Lesy ČR.

    • Množství kůrovcového dříví, které musel podnik zpracovat se meziročně zvýšilo.

    • Josef Vojáček uvedl, že se v kraji Vysočina podařilo meziročně snížit množství napadeného kůrovcového dříví o více jak 50%. V letošním roce ale bylo vytěženo obdobné množství kůrovcového dříví. Abychom nekřivdili, nastal pokles o celá 3,3%…

    • „V Libereckém kraji očekáváme eskalaci kalamity v příštím roce,“ uvedl Vojáček s tím, že: „Oblast je absolutní prioritou.“ Podnik na situaci mimo jiné reaguje i organizační změnou platnou od ledna příštího roku, která posiluje pravomoci jednotlivých oblastí a zrychluje proces rozhodování. Pravomoci jakých oblastí se posílí, když KŘ Liberec je zrušeno k 31.12.2020? Pro dokreslení situace: skutečně se může zrychlit proces rozhodování plánovanou reorganizací, když se Lesům ČR podařilo již proběhlou reorganizaci k 1.1.2020 zapracovat do svých počítačových programů až k 30.10.2020, tedy po cca ¾ roce? viz. email
    • Na Moravě dochází k zlepšení díky dotěžování smrku v kalamitních oblastech a díky úspěšnému bránění rozvoji kalamity v dosud nekalamitních oblastech (právě těchto oblastí se převážně týká kontroverzní slučování a rušení lesních správ).

Proč vedení Lesů ČR letos v srpnu popřelo svou vlastní strategii rozvoje, rozhodlo o další reorganizaci k 1.1.2021 (včetně rušení lesních správ v Jeseníkách) bez odborné diskuze, bez odborných podkladů a bez řádného  vyhodnocení předchozí reorganizace k 1.1.2020?

Reorganizace na kůrovce zjevně neplatí. Největší zásahy do organizační struktury Lesy ČR navíc dělají v oblasti, kde momentálně zásadní problémy s kůrovcovou kalamitou nejsou, jak je patrné z výše uvedeného.

Zvládnutí kalamity se na Moravě postupně daří – jak se snaží neustále tvrdit vedení Lesů ČR. Když tedy na Severní Moravě nejde o zvládnutí kůrovcové kalamity, tak o co jde???

Takto se s žádným veřejným majetkem, natož se státním a už vůbec ne s lesy – národním bohatstvím, hospodařit nesmí!