Na schůzce poslanců, senátorů, hejtmana Olomouckého kraje, generálního ředitele a manažerů Lesů ČR, náměstka ministra zemědělství, starostů a zástupců neziskových organizací 19.11.2020 se generální ředitel Lesů ČR zavázal, že na Otázky na vedení Lesů ČR vzešlé z této schůzky do týdne vypracuje odpovědi.

Včera večer přišla odpověď od JUDr. Pavla Krpaty – správního ředitele Lesů ČR.

Odpovědi na dotazy k organizační změně 26.11.2020

Příloha – Organizační struktura LČR