Lesy ČR nedávno spustili nový program #vracimesovylesu, který by mohl být jistě chvályhodnou aktivitou s dopadem na biodiverzitu v našich lesích. Měl by to být celostátní program s cílem zmapování přirozených hnízdišť a pokrytí lesů budkami po celé republice. Bohužel praxe prozatím ukazuje poněkud odlišnou stánku celé věci.

Na mnoha lesních správách probíhala doposud podpora sov dlouhodobě, ale individuálně s podporou místních nadšenců. Po vyhlášení tohoto programu však bylo financování zastaveno a nadále by měla probíhat jen podpora tohoto nového programu. Na tom by nebylo nic zase tak podivného, kdyby to nebylo řízeno od vrchu spíše jen jako velká PR propagace, stejně jako v mnoha dalších případech. Jen úsměvným dokreslením toho, jak profesionálně je PR prováděno (bez ohledu na odbornost) je použití fotografie sýčka brahmínského (Athene brama) pocházejícího z Indie a JV Asie do propagačního materiálu.

 

Tyto sovy asi do našich lesů pravděpodobně vracet nechceme. Mnoho nadšených zaměstnanců by jistě rádo poskytlo svou vlastí fotografii sov, ale lépe je to svěřit fotobance, protože jde přece o PR, a nikoliv o věc samotnou.


Obdobou je i celkový odklon firmy od velmi prospěšných drobných akcí přímo v regionech, jako jsou aktivity lesní pedagogiky nebo Dnů s Lesy ČR, které byly velmi oblíbené na místních základních školách a školkách. Ty se však bohužel se nedají dobře mediálně prodat. Vedení Lesů ČR tyto aktivity přestalo finančně i organizačně podporovat, přestože se jimi nadále na svých stránkách chlubí. Zaměstnanci je i přes to, z nadšení, dále provozují, protože v nich vidí velký smysl, ale již jen jako nadšenci ve volném čase. Díky jim za to! Co je však současným vedením podporováno jsou, pokud možno megalomanské akce typu ‘Den za obnovu lesa‘, ‘Běhej lesy‘ nebo například ‘Kolo pro život‘, protože se dají lépe mediálně prodat a může ji často připravovat i nějaká ta agentura společně s celebritami.

Dnes je pravděpodobně důležitější pozitivní mediální obraz nad skutečným obsahem vyhlášeného programu a poctivou mravenčí prací mnoha nadšených lesníků a to je obrovská škoda!


Sovy č. 2

Když tu už máme sýčka brahmínského, objevili jsme ještě jedno ornitologické překvapení, které snad vracet do lesa také nebudeme. Na titulní straně Výroční zprávy Lesů ČR za rok 2019 vidíme sovu – člověk by čekal, že tato sova bude pocházet z českých luhů a hájů. Omyl – jedná se o amerického výra viržínského (Bubo virginianus). Americké sovy jsou asi lepší než jejich čeští příbuzní.