V mnoha vystoupeních pana Vojáčka v médiích stále zaznívají z jeho úst líbivá prohlášení typu: „Reorganizací okamžitě ušetříme desítky milionů na režijních nákladech“ (např. zde). Zatím však ušetřené desítky milionů nejsou nikde vidět. Možná ony miliony uvidíme po plánovaném prodeji základní infrastruktury, který jistě okamžitě vylepší hospodářský výsledek, ale který nemá nic společného s dlouhodobou vizí podniku. Co rozhodně vidět lze, je vynakládání jistě nemalých částek na PR, protože výstupy pana Vojáčka a spol. se v poslední době média jen hemží.

Dále, pan Vojáček stále poukazuje na lepší, decentralizovaný způsob řízení lesního i vodního hospodářství. Tři týdny po proběhlé reorganizaci jsou téměř všude výsledkem jen zmatky a chaos. Místo toho, aby generální ředitel bděl ostřížím zrakem nad přerodem podniku, užívá si lovů v Židlochovicích.

Také pan Vojáček opakuje, že se mu nelíbí účelová anonymní kritika reorganizace. Ona kritika není pouze anonymní, obavy a kritiku vyjadřují osobnosti napříč lesnickými profesemi (např. zde). Kritiku zde musíme vyjadřovat anonymně, protože nechceme ohrozit zaměstnance podniku. Je nám totiž známo, že kritici jsou velmi záhy umlčeni a vyhozeni, aniž by tato kritika vedla ke špetce sebereflexe na straně vedení podniku. Lidé, s kterými nelze takto „zatočit“, protože již nejsou zaměstnanci podniku (přičiněním současného vedení podniku), jsou alespoň v médiích dehonestováni. (viz. zde)

Závěrem tedy musíme konstatovat, že ačkoliv se pan Vojáček snaží reorganizaci prezentovat v co nejlepším světle, realita již tak růžová není. Pokud budeme stále opakovat, že černá krychlička je bílá kulička, k přerodu oné krychličky na kuličku rozhodně nedojde.