„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“ – Edmund Burke

Zde budeme rádi za Váš názor.

Dále můžete psát na lesybezvize@gmail.com či sdílejte tuto stránku na sociálních sítích a podpořte tak naši věc.

Děkujeme za podporu.

Snažíme se o maximální transparentnost této sekce. Do názorů nebudeme nijak zasahovat s výjimkou přímé žádosti autora o úpravu či smazání jeho příspěvku.

33 komentářů

 • Anonym

  Zdravim, pokud sledujete tyto stránky pravidelně, tak jste určitě zaregistroval, že z nich některé komentáře s podpisem a dokonce i bez něj zmizely. Každý, kdo se jmenovitě vyjádřil a nebo byl podle komentáře dohledatelný, byl pravděpodobně náležitě „zpracován“ a následně byl komentář odstraněn. U státního podniku asi nejsou lidé s názorem a vizí v managementu žádaní a řadoví zaměstnanci toho bez náležité podpory svého nejbližšího vedení moc nesvedou. A proč nikdo z těch, kdo od podniku odešel nenapíše komentař? Protože jich nakonec zase tak moc neodešlo. Jen byli přeřazeni. Opravdu by mě s ročním odstupem zajímalo, kolik financí bylo nakonec ušetřeno tou velkou reorganizací i sloučením lesních správ. Toto asi u podniku nikdo nevyčíslí. Hlavně strůjci toho všeho jsou kdo ví kdo a kdo ví kde.

 • Jaroslav Dorka

  Jednoduchá otázka. Proč se v sekci „VYJÁDŘILI SE“ nevyjádří nikdo z osob, které mají k tomuto tématu také co říci? Kdo to je? No přece odvolaní lesní lesní správci ze správ, které se slučovaly. Případně lesníci sloučených správ. Odpověď je taky jednoduchá. Nedostatek odvahy. Tímto zdravím všechny bezejmenné, zklamané a smutné lesníky. Lesu, lovu a odvaze ZDAR.

 • Bezejmenný lesník

  Vážení čtenáři,
  pan Vrba se zjevil na oblastním ředitelství severní Morava, naplánoval a zrealizoval rozvrat několika lesních správ, rozbil veškeré dobré vztahy mezi zaměstnanci, nastolil politku strachu a zastrašování, výhodně pronajal několik honiteb a oboru a najednou podivně a v tichosti zmizel. Je zajímavé, jak postupně mizí i adresné příspěvky v komentářích na tomto webu. Vedení podniku zastrašuje zaměstnance, kteří se odváží vyjádřit názor nesouhlasu s podivnou politikou managementu, diskuze se nepřipouští, kdo neskloní hlavu a nedrží „hubu“ a krok je vyhozen. Jak dlouho může podnik takto fungovat? Může a asi i dlouho. Lesníci přečkali různá i hrůzná období, jsou zvyklí „sloužit“, jen je škoda, že teď zrovna sloužíme k výkonu něčeho, s čím spousta z nás nedokáže souhlasit. Škoda že se nedokážeme vyjádřit nesouhlas hromadně, aby nás bylo slyšet, aby nás nebylo možné umlčet, jak se to stalo těm několika odvážným.

 • Bezejmenný leníksník

  Je mi zle z politiky státního podniku a postoje vedeni v kauze „krnovského dubu“. Silná gesta a slova nejvyšího vedeni ke kauze, bez místních znalostí a jakoby bez znalostí vlastních vnitřních předpisů. Exemplárně potrestáme zaměstnance, populisticky se zviditelníme v souvislosti s ekologií lesa a zatím uniknou pozornosti mnohem podstatnější a kontroverznější rozhodnití rádoby managerů, než je pokáceni jednoho 120ti letého stromu.

 • Bezejmenný lesník

  Porcování jelena nebo kamzíka nebo čehokoli, co ještě v lese zbývá.

  V některých věcech je vedení státního podniku Lesy ČR velice rychlé. Až rychlostí blesku se snaží uvést do souladu svou VIZI mít zpravidla jednu režijní honitbu na lesní správu a s nástupem nového oblastního ředitele pro severní Moravu rychle vyhlásilo transparentní výběrové řízení na pronájem dlouhodobě obhospodařovaných režijních honiteb v rámci svých „super“ správ. Vůbec nevadí, že to fakticky odporuje dalšímu spíše dalším bodům narychlo aktualizované Strategie rozvoje podniku. Je s podivem, že jsou k pronájmu nabídnuty honitby, kde se lesníkům daří držet stavy spárkaté zvěře v porovnání s okolními honitbami na nižší úrovni. Že se nabízí honitby, kde se lesníkům daří (možná teď už spíš dařilo) nastartovat přirozenou obnovu lesních porostů, mít nižší náklady na ochranu lesa proti zvěři a nízké škody zvěří na lesních porostech. Skoro to vypadá, že VIZÍ podniku je v tomto případě spíše pošlapat dlouholetou práci svých zaměstnanců a umlčet jejich hlas v celorepublikově „přezvěřených“ státních lesích. Jakoby se nikdo z vyšších manažerů nezamyslel, že pro monitorování vlivu mysliveckého hospodaření na les bude jedna režijní honitba na 35 tis ha lesa asi trochu málo (v porovnání s výchozím stavem i průměrem na celý spravovaný majetek). Nehledě na to, že výsledky takovéhoto monitorování budou v rámci rozsáhlých a mnohem různorodějších území „super“ správ nesrovnatelně hůře využitelné a snáze napadnutelné pronajímateli honiteb na zbytku obhospodařovaného území v případě nějakého sporu.
  Cenová politika podniku nájmů honiteb je také k zamyšlení. Jak je možné, že minulý rok byla například u honitby Obora – 980 ha – požadována minimální výše nájemného přes milion a v současné době je to 320 tis Kč? Co se během těch pár měsíců s honitbou Obora mohlo stát? V porovnání s vyvolávací cenou původně režijních volných honiteb s řádově desetinovými normovanými stavy zvěře a dvounásobnou výměrou je cenové nastavení nájmů režijních honiteb přinejmenším zvláštní… Vozka – 1808 ha – 620 tis, Králický Sněžník – 1871 ha – 360 tis, Svinný potok – 1552 ha – 420 tis. Je za těmito podivnými rozdíly a rozhodnutím o pronájmu „režijek“ nějaká „neznámá“ zemědělsko-lesnická lobby, nebo za tím může být „žolík“ alá kamzík? Jsou to jen dohady, nebo veřejné tajemství…? Výsledky výběrových řízení na transparentní pronájem bývalých režijních honiteb napoví…
  Lesu a lovu zdar.

  • Anonym

   Hezky v klidu bez prezentace na instagramu, facebooku nebo jiných webech se opět rozjela výběrová řízení na honitby – zlevňuje se… Přihlásí se někdo do soutěže, nebo je to zbytečné a karty jsou rozdány?

  • Anonym

   V současné době obhospodařují některé lesní správy i více honiteb a dle mého názoru těžko zvládnou se svými zaměstnanci jejich obhospodařování, ale že by si vzpomněli s povolenkou na důchodce, který pro podnik pracoval desítky let… Prý je to zakázané. Spíš tam potkáte různé kamarády správců, kteří neměli nikdy s lesem nic společného. Holt ta obava, že jim důchodce vystřílí revír je na místě. Navíc by tam jezdili za své na rozdíl od personálu, kde služební jízdy za myslivostí stojí podnik těžké miliony.

 • Smutný lesník

  Pryč je doba, kdy byla dobrá práce zaměstnanců podniku respektována a rozdílné názory diskutovány. Nastal čas diktátu shora, nastal čas pošlapat dlouholetou práci schopných lesníků, čas výhružek a zastrašování. Přichází období výprodeje, „výhodných“ pronájmů a devastace podnikové kultury a zaměstnaneckých vztahů. Je tu éra ukvapených rozhodnutí, podbízení se dodavatelským firmám a nesmyslných těžeb. Bravo pane řediteli oblastního ředitelství severní Morava a pánové náměstkové, bravo. Dobře to vedete. Jen aby bylo koho vést…

 • zklamaný lesník

  ‘Vážený‘ pane Josefe Vojáčku,
  oslovuji Vás v této podobě proto, že se snažím zachovávat vůči komukoliv alespoň základní pravidla slušného chování a respektovat jeho důstojnost. Bohužel Vás však nemohu oslovit jako generálního ředitele, protože tuto funkci považuji za vysoce manažerskou se vším, co k tomu patří. Manažer má ve své podstatě vytvářet vize podniku, které vedou k jeho rozvoji a také k rozvoji jeho kvalitních zaměstnanců, kterých si váží a naslouchá jejich názorům i když jsou mnohdy nesouhlasné. Vaše poslední tiskové a mediální výstupy jsou však opět snůškou nepravd, lží a také často kritiky nějakých anonymních sdělení.
  Stále opakujete, že Vás mrzí ‘účelová anonymní kritika pro kritiku‘, ale pokud se ke svým oponentům z řad zaměstnanců budete chovat i nadále tak, že je po dlouhých letech poctivé služby prostě vyhodíte, tak ani nic jiného očekávat nemůžete. Základním znakem každého despotického režimu je zbavit se svých, byť i konstruktivních kritiků, ale každý z těchto režimů vždy skončil velmi špatně. Byla to vždy jen otázka času. Myslete na to!
  V současné době využíváte své síly, protože si to můžete dovolit, ale lidé, kteří by Vám mohli dát cennou zpětnou vazbu, tak k tomu bohužel takový prostor nemají. Jen hlupák se snaží zbavit svých oponentů, kteří mu mohou poskytnout prostor pro alespoň základní sebereflexi.
  Možná byste se mohl více věnovat tomu co provádí Vaši podřízení na některých OŘ, kterým zřejmě z důvodu obavy o ztrátu vlastní všestranné politické podpory máte strach k jejich nekompetentním rozhodnutím cokoliv říct. Je jistě pochopitelné, že organizační změna může být zaměstnanci vnímána negativně, ale snad nikdy v minulosti, kromě temného období Sýkora/Věková/Krchov, nebyla takto nesmyslná, nekomunikovaná, nevysvětlená a neobhajitelná. Bohužel mám stále dojem, že Vás nezajímá dlouhodobý rozvoj firmy, ale jen okamžitý prospěch pod heslem ‘po nás potopa. Za tu krátkou dobu Vašeho působení u firmy provádíte napříč celou republikou personální ‘čistky‘, které Vás zřejmě mají zbavit oponentů nebo například uvolnit místa politickým ‘kamarádům‘, ale věřte, že to lesníci nejen uvnitř firmy velmi citlivě vnímají. Nedostatek sebereflexe je mimo jiné vidět i na mnoha Vašich mediálních komentářích, které se vztahují například k diskusi kolem Soutoku, kterou chcete vést maximálně otevřeně, ale bohužel opět jen se svými podporovateli.

 • Bezejmenný lesník

  Pročítám si materiály zveřejněné na této stránce a nepřestávám se divit, jak může současné vedení státního podniku tak bezostyšně lhát a prezentovat prokazatelně nesmyslná data o úsporách jako hlavní argument reorganizace lesních správ na severní Moravě. Vůbec nechápu, jak k této situaci u státního podniku mohlo dojít. Jak mohly selhat veškeré kontrolní mechanismy, které byly od vzniku podniku nastaveny? To na ředitelství podniku už nepracují odborníci, kteří by těm několika našim rádoby manažerům spočítali nesmyslnost takto nastavených změn? Že prezentované úspory nejsou reálné? Že lesní správy o takovéto rozloze a s tolika revíry nelze efektivně řídit? Že toto rozhodnutí je nesystematické? Jak je možné, že lesnické odbory na ředitelství podniku nedělají svou práci, kterou vždy dělaly. Vždyť slučování organizačních jednotek muselo být dle vnitřních předpisů vždy precizně zdůvodněno a optimalizováno podle spousty ukazatelů (lesnických, ekonomických i organizačních). Jak je možné, že dozorčí rada podniku v čele s panem Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc. zpětně schválí reorganizaci, která není řádně zdůvodněna? Tento postup dozorčí rady s tolika zvučnými lesnickými jmény mě velice zklamal. Kdyby to nebyla pravda, tak až komicky působí vyjádření budoucího oblastního ředitele pana Ing. Tomáše Vrby a současného krajského ředitele pana Ing. Pavla Indry ve článku Hospodářských novin. Takto se vyjadřují kompetentní vedoucí pracovníci, kteří ovlivňují podobu lesnictví na podstatné části severní Moravy?

 • Tomáš Pospíšil

  To, že vznikla tato platforma jako spontánní projekt někoho, kdo není spokojen s činností správce našeho společného státního lesního majetku je věc nadmíru smutná. Když jsem to zjistil, tak jsem z toho radost opravdu neměl. Pokud se někdo k podobnému kroku odhodlá, tak to svědčí o celkové frustraci, nespokojenosti a bezradnosti zejména z celkového vývoje u firmy i kultury její (ne)komunikace. V dobách kdy se firmě obecně nedaří je vždy jedním z nástrojů pro zlepšení hospodaření provedení nějaké reorganizace, to ví každý manažer, ale vždy tyto kroky musí být provedeny promyšleně a založeny na konkrétních úsporách a kalkulacích. Reorganizace, která je aktuálně navržená u Lesů ČR je podle mě naprosto nesmyslná a nedáva opodstatnění ani organizační ani ekonomické! Slučování lesních správ a vytváření obrovských organizačních jednotek v oblastech, kde máme stále obrovské zásoby nenapadených smrkových porostů je hazardem s naším společným majetkem a důkazem nekompetentnosti lidí, kteří o tom dnes rozhodují na manažerských postech. Nedovedu si představit žádnou ekonomickou kalkulaci, která by tento krok mohla jakkoliv ospravednit a pokud vím, tak tuto ani nikdo prozatím nepředložil. Myslím, že taková kalkulace nejenže neexistuje, ale ani existovat nemůže. Pane ministře tento krok v současné době ještě revidovat lze a bylo by na místě to udělat, protože škody které tím vzniknou se budou v budoucnu jen těžko napravovat! Náš společný les opravdu není fabrika na dříví, která slouží pro tvorbu zisku velkých dodavatelských firem. Jsem zvědav kdy to již konečně vládnoucí garnitura pochopí.

 • Jan Metzl

  Jako jednomu z prvních zaměstnanců LČR je mi na zvracení z dlouhotrvající nekoncepčnosti a bezradnosti současných Vojáčků a Krchovů, kteří diletantsky řídí lesnictví na 50% plochy naší vlasti. Jsou bezradní při zdolávání kalamitních holin a se skrytými důvody pod reorganizaci, sledují nečisté cíle v oblasti myslivosti. Nechť vyjeví své úmysly. Ve vedení LČR jsou výborní myslivečtí manažeři, ale odborné lesnictví jde mimo jejich chápání. Lesu zdar!

 • Milan Košulič

  V článku „Starostové míří za Tomanem…“ se tvrdí, že slučování lesních správ lze těžko zastavit. To bych rád věděl, proč. Budovy se ještě neprodaly. Výpovědi lze vzít zpět, ti lidé ve svých funkcích do konce roku budou. A ty nesmyslné pokyny k reorganizaci lze zrušit nebo změnit novým papírem. Ovšem chápu, že takto ztratit tvář může být pro lidi, kteří tu reorganizaci spustili a vytrvale obhajují, poněkud nepříjemné. Nejspíš by se místo těch tří nepohodlných správců stal nepohodlným generální ředitel.
  Sleduji různě na webu prohlášení mluvčí LČR paní Jouklové, že anonymní tvrzení podnik nekomentuje. Paní Jouklová, já se vždycky podepisuji, ale Vy nekomentujete ani podepsaná tvrzení. A pokud některá ano, tak se v nich opakuje nepodložené tvrzení o „zefektivnění řídících procesů“, „úspoře režijních nákladů“ apod. Můžete laskavě být konkrétnější? Které řídící procesy a s jakým dopadem na ekonomiku. Máte alespoň nějakou jednoduchou kalkulaci? Ptal se někdo z vedení správců a revírníků, jaké to bude mít například dopady na odbornou úroveň pěstování lesa, když se takto ztíží osobní komunikace mezi správcem a jeho revírníky? Nebo si fakt myslíte, že vést revírníky je dobré jen přes e-maily?
  Tvrdíte, že reorganizace se nedotkne personálu. Dovedete si představit, jak se konkrétních lidí dotkne dojíždění za prací o 50 km dál? Jak se lesnímu správci zkomplikuje plánování a organizace prací? Lesní správce je ze zákona odborným lesním hospodářem, který by měl být s revírníky denně v lese a metodicky a odborně je vést. Tuhle část pracovní náplně správcům naprosto znemožníte, to nejde delegovat. Jak asi budou správci řešit denodenní spory s firmami na 30 místo na 15 revírech? Můžete uvést konkrétní příklady, ve kterých administrativních procesech dojde naopak ke zjednodušení?

 • Marcel Minář - Český svaz ochránců přírody Šumperk

  Pro nás, pro ochránce přírody jsou naprosto nepochopitelné kroky, které současné vedení podniku LČR v rámci reorganizace podniká. V době kůrovcové a pokůrovcové, kdy je důležité řídit a nastavovat hospodaření v lesích co nejvíce na lokální úrovni, dochází k rušení a slučování dobře fungujících lesních správ do obrovských územních celků. Jsem přesvědčen, že je to velmi krátkozraké. Zažil jsem takové reorganizace na manažerském postu v jiných firmách a vždy se ukázalo, že to nebyl krok správným směrem a organizace se za nějaký čas a bohužel s dalšími náklady vracela k původnímu modelu. V souvislosti s reorganizací také státnímu podniku neprospívají dobrovolné či nedobrovolné odchody odborníků na všech úrovních řízení. Tyto odchody jen svědčí o nezvládnutí situace vedením podniku.

 • David R. Hawkins

  Tak nějak mi situace okolo reorganizace připomíná politickou scénu, vše bez mozku, vyvolat strach a hrabat:

  Významný americký psychiatr, myslitel a výzkumník na poli vědomí David R. Hawking (1927-2012) napsal ve své mimořádné knize „Moc versus síla“ v roce 1995 i toto:

  „Rozhodnutí na úrovni společnosti bývají ve většině případů plodem prospěchářství, statistického omylu, zaujatých postojů, politického nebo mediálního tlaku či osobních předsudků a nezadatelných zájmů. Základní rozhodnutí ovlivňující život každého člověka na planetě jsou přijímána za podmínek, která v podstatě zaručují nezdar. Jelikož společnosti postrádají nezbytný faktický základ pro formulování efektivních řešení problémů, uchylují se znovu a znovu k síle (v jejich různých polohách, ať už jsou to zákony a nařízení, daně, válka nebo právo) místo toho, aby využívali moci (ve prospěch celku), což je naopak veskrze ekonomické“

  Odolnější, hodnotově ukotvené a stabilizované země dokážou přežít různé výkyvy, katastrofy, pandemie, ale i některé zjevné omyly a fauly svých dočasných vládců. Pokud však ve vratké posttotalitní zemi vládne někdo bez potřebného intelektu, vzdělání a zejména elementární mravní integrity, tak je zaděláno na kolosální průšvih.
  Zvláště tehdy, když si dotyčný uzurpoval nadvládu nad celou společností. Dotační šampion v gigantickém střetu zájmů bohatne a bohatne i v těchto krušných časech, a to za podpory proletariátu a penzistů, což je jedním z mnoha paradoxů dnešního českého příběhu. Svoji omezenost nazývá selským rozumem a predátorskou nenasytnost považuje za mazanost. Jenže tohle není ustrojení pro někoho, kdo má zemi vyvést z bezprecedentní krize.
  Čím dříve to většina národa pochopí, tím lépe pro všechny. Včera bylo pozdě, neboť nyní jde doslova o naši svobodu a bez nadsázky i o naše životy.

 • Anonym

  Chce to více lidí do lesa a vyměnit velké dřevařské firmy, které řídí pan premiér, za vlastní kapacity. Těmto firmám nejde o lesy, ale přirozeně o finance z prodaného dříví. Navíc je evidentní, že se v mnoha případech nejedná o spolupráci s dodavatelem prací dle uzavřených smluv, ale o ohýbání hřbetu a vymýšlení ústupků. Pak se můžou pracovití a svědomití revírníci na nesmyslně rozlehlých revírech o něco snažit.

 • Aneta Lundrová

  Podporuji tuto iniciativu a doufám, že se podaří pohnout s myšlením kompetentních lidí v našem lesnickém sektoru a státním podniku, aby jsme se opět dostali zpět do svobodného světa.

 • Josef Svoboda

  Tak nám dnes naše vedení státního podniku Lesy ČR zablokovalo přístup na tento web. I toto opět vědčí o tom, že nemají čisté svědomí a mají se zřejmě čeho bát a nemohou nebo nechtějí být k lidem upřímní a otevření. Kdyby poskytovali zaměstancům a všem lesníkům nezkreslené a jasné informace, tak by tento web vůbec nemusel vzniknout a také by přístup sem nemusel nikdo blokovat. Obávám se, že se těmito postupy opět dostáváme do nedávné minulosti nesvobody, normalizace a strachu prezentovat jakýkoliv odlišný názor. Tvůrcům webu přeji mnoho sil a fandím jim. Jen tak dál!

  • Josef Svoboda

   Dobrý den nevím co je toto za praktiky, nic takového jsem nepsal. Vymažte tento nesmyslný a lživý příspěvek. Zneužili jste moje jméno. Svoboda Josef

   • anonym

    Dobrý den Josefe Svobodo, omlouvám se, že jsem jako alias použil jméno shodné s vaším, ale zřejmě jsem jej nešťastně zvolil jako náhradní za své, které jsem z vám zřejmýh důvodů nechtěl zveřejnit. Asi to jako zaměstnaec podniku v tuto chvíli dokážete pochopit. Zvolil jsem libovolné obvyklé, neutrální, běžné jméno pro sdělení výše uvedené informace aniž bych tím chtěl kohokoliv úmyslně či neúmyslně poškodit a netušil jsem, že to někoho může jakkoliv vztáhnout na sebe. Omlouvám se tedy vám i tvůrcům webu za případné komplikace, ale sdělená informace byla zásadní a pravdivá. Pokud tedy administrátoři stránek uznají za vhodné a žádoucí tyto příspěvky odstranit, tak je to na nich, ale věřte že nebylo úmyslem kohokoliv poškodit nebo uvést v omyl. S pozdravem

 • Oskar O.

  Všimněte si také že z LČR nejdou poslední dobou téměř žádné jiné informace než že byl vyhlášen nějaký další stupidní program typu sazimelesynovegenerace, vracimesovylesum, nebo nejnovější výšplecht – SoutokVšem. U něj prý zahajují dialog s veřejností…… To je určitě geniální nápad, ptát se veřejnosti bez lesnického vzdělaní jakým způsobem hospodařit na svěřeném lesním státním majetku. Třeba budou mít jednou podobný nápad i lékaři, kteří by zas třeba mohli zahájit dialog s veřejností jakým způsobem operovat slepé střevo apod… Ale slyšel někdo jakým způsobem bude fungovat Vojáčkův trumf – závod lesní techniky ? Jaká technika byla nakoupena a kdo ji bude obsluhovat ? Jak jak bude tento nesmysl vůbec celkově fungovat? Asi ne že …

 • Oskar O.

  Pro zaměstnance dotčených organizačních jednotek to musí být dost tragédie. Pode mých informací jim nikdo ani neřekl zda k 1. ledu končí a mají si už hledat nové pracovní místo, nikdo se s nimi ani nebaví, ale za to už se ví, co z majetku (v první fázi prý hlavně budovy, lovecké chaty a další podobné objekty) se bude prodávat. Banda gaunerů co se s Vojáčkem dostala do vedení to jede po stejné linii jako současná vládní garnitůra – prostě po nich potopa. Od lesů odchází nebo jsou bez důvodu odvolávání lesní správci kteří své práci rozuměli a mají viditelné výsledky – to je dosud zelený, kůrovcem nenapadený nebo nevykácený les v místě jejich lesní správy. To, že je současný GŘ Vojáček schopen spolupracovat s lidmi jako je Schindler, podvodník s VŠ titulem, a ještě mu vytvořit teplé místečko ředitele kanceláře (už jen ten samotný název této prac. pozice je hloupej až až…), nebo Tomáš Vrba, budoucí oblastní ředitel, ale jinak spíše známý z doby svého působení v Lesích města Prostějov, vypovídá o GŘ Vojáčkovi nejvíce. Je mi líto lesáků z rušených lesních správ. Celý život pracovat v určité oblasti s určitými cílem a jasně nastavenými pravidly a pak jim do všeho hodí vidle banda grázlů .. no škoda mluvit.

 • Vladan Truxa

  Já to taky dlouho nechápal, ale když vidím ty mapové podklady,
  tak jsem tu vizi pochopil. Ty nové LS – Hanušovice a Janovice
  jsou stále příliš malé. K 1. 1. 2022 bych navrhl sloučit
  Hanušovice, Janovice a Bruntál. I tak budou pořád menší
  než Židlochovice. A ty LS (myšleno budovy) na „home officu“
  potřebné stejně nebudou. Počet revírníků je také zbytečně
  velký, takže bych doporučoval se začít rozpočítávat: první, druhý, …

 • Milan Košulič

  Autorům tohoto webu je třeba poděkovat za tuto investigaci a popřát trvající odhodlání v tom pokračovat. Jako dlouholetého zaměstnance LČR, od jejich vzniku v r. 1992, se mě velmi dotýká způsob, jakým vedení LČR spravuje veřejné lesy. Zdaleka nejde jen o nynější podezřelou reorganizaci. LČR měly při svém vzniku ambici stát se vzorovým hospodářem mezi všemi typy vlastnictví lesů. Personál LČR toho rozhodně schopen byl. Bohužel tato ambice vzala během několika let zasvé s tím, jak čím dál více do řízení zasahovali politici.
  Máme zde ale obrázek toho, jak řídí tuto zemi Babiš se Zemanem a jasnou ukázku, co nás čeká, když budeme volit populisty, autokraty a obecně lidi, kterým kariéra, peníze a pocit moci jsou nade vše.

Napsat komentář

Zobrazí se pouze jméno a komentář, email zobrazen nebude.