„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“
– Edmund Burke

Mgr. Radek Holomčík – poslanec Parlamentu České republiky, místopředseda Zemědělského výboru

„Nikdo dosud neví, proč taková změna přichází a co od ní čekají. Už jsem poslal žádost předsedkyni podvýboru pro lesní hospodářství, abychom se věcí začali zabývat.“

 

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – Děkan lesnické  a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno

„Každý podnik má právo si změnit svoje vnitřní uspořádání, Lesy ČR jsou však pouze správce majetku, který patří nám všem, a takovou zásadní proměnu by bylo dobré konzultovat s širší a zejména odbornou veřejností.“

 

MVDr. Jaromír Bláha – expert na ochranu lesů a divoké přírody Hnutí Duha

„Hnutí DUHA považuje reorganizaci za zcela netransparentní a nesystémový krok. Zejména návrh na slučování některých lesních správ je naprosto nepochopitelný.“

 

Ing. Tomáš Pospíšil – Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Mendelovy univerzity Brno

„Vzniknou mimořádně velké lesní správy, které svou rozlohou, objemy prací i počtem řízených pracovníků budou dvojnásobné oproti současnému průměru. Pro zvládnutí lesnického hospodaření budou neefektivní a neřiditelné.“

 

Petra Harazímová, MBA – starostka obce Loučná nad Desnou

„Jsme všichni ostře proti, nemá to logiku a chtěli bychom o té věci jednat s vedením státního podniku.“

 

Marcel Minář – Český svaz ochránců přírody Šumperk

„Pro nás, pro ochránce přírody jsou naprosto nepochopitelné kroky, které současné vedení podniku LČR v rámci reorganizace podniká. V době kůrovcové a pokůrovcové, kdy je důležité řídit a nastavovat hospodaření v lesích co nejvíce na lokální úrovni, dochází k rušení a slučování dobře fungujících lesních správ do obrovských územních celků. Jsem přesvědčen, že je to velmi krátkozraké. Zažil jsem takové reorganizace na manažerském postu v jiných firmách a vždy se ukázalo, že to nebyl krok správným směrem a organizace se za nějaký čas a bohužel s dalšími náklady vracela k původnímu modelu. V souvislosti s reorganizací také státnímu podniku neprospívají dobrovolné či nedobrovolné odchody odborníků na všech úrovních řízení. Tyto odchody jen svědčí o nezvládnutí situace vedením podniku.“